Loading Time...(Cập Nhật Lúc: 22:44:08)
Khu vực TP. Hồ Chí Minh
SẢN PHẨM BÁN LẺ BÁN BUÔN
MUA VÀO
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN RA
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
MUA VÀO
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN RA
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
Vàng miếng SJC SJC 6.680.000 6.750.000 6.680.000 6.750.000
Vàng miếng SJC nhỏ SJN 6.640.000 6.750.000
Nhẫn tròn Phú Quý 9999 NPQ 5.475.000 5.575.000
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) TTPQ 5.490.000 5.585.000
VÀNG TS 9999 - PHÚ QUÝ 24KPQ 5.465.000 5.565.000
VÀNG TS 9999 - KHÁC 24K 5.435.000 5.565.000
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ 999PQ 5.455.000 5.555.000
VÀNG TS 999 - KHÁC 999 5.425.000 5.555.000
VÀNG TS 99 - PHÚ QUÝ 099PQ 5.410.350 5.509.350
VÀNG TS 99 - KHÁC 099 5.370.000 5.500.000
VÀNG TS 98 - PHÚ QUÝ 098PQ 5.355.700 5.453.700
VÀNG TS 98 - KHÁC 098 5.090.000 5.220.000